Inglise keele kursus A2 -> B1.1 tasemele (kesktase)

Koolituse eesmärgiks on kujundada võõrkeelepädevus B1 tasemel. Kursusel omandatakse teadmisi grammatikast, omandatakse kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ning kõnelemisoskus, arendatakse põhisõnavara ja hääldust. Tutvustatakse suhtlemisel olulisi sihtkeele kultuurinorme ja üldkeele oskussõnavara. Toetatakse õppija elukestva keeleõppe protsessi, kus on olulisel kohal järjepidevus. Koolituse tulemusel saavutab õppija inglise keeles keeleoskustaseme B1.

Koolitus on suunatud: Õppijad, kelle inglise keele oskus on tasemel A2 ning soovivad jätkukursusega omandada
keelt B1.1. tasemel.

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 • Unit 7 (Simply the best) – Nõustu minuga! Kodu. Sugupuu. Elulugu. Kuulsuse elulugu. Täisminevik ja lihtminevik; ever/never; for/since; sõnatuletus; sõnarõhk.
 • Unit 8 (Living dangerously) – Rõivad ja materjalid. Pere. Poisid ja tüdrukud. Arsti juures. Anname nõu. Have to/don`t have to/should/must. Ametlik kiri; mitteametlik e-kiri.
 • Unit 9 (What a story!) –  Tunded. Minu lemmikkirjanik. Viimane raamat, mida lugesin. Loo jutustamine. Lood lapsepõlvest. Enneminevik; minevikusündmustest rääkimine. Sidesõna. Filmiarvustus.
 • Unit 10 (All-time greats) – Telefonivestlus. Internet. Kaasaegne maailm. Facebook – poolt ja vastu. Leiutised. Passiiv. Sõnad, mis kuuluvad kokku: nimisõna + nimisõna, verb + nimisõna, määrsõna + omadussõna.
 • Unit 11 (People with passion) – Sünd. Abielu. Surm. Head ja halvad uudised. Vanad sõbrad ja taaskohtumine. Kuulsad pered. Kestev täisminevik. Ajavormide kordamine. Ankeedi täitmine.
 • Unit 12 (You never know) – Maailmaimed. Meie tulevik. Elu ristteel. Tänan! Ma nüüd lähen! Tingimuslause I ja II tüüp. Might. Eessõna koos nimisõnaga, omadussõnaga ja verbiga.

Koolituse lõpuks õppija:

 • Saab aru vahetus suhtlussituatsioonis kuuldust, kui vestlus on tuttaval igapäevaeluga seotud teemal. Mõistab tele- ja raadiosaadete ning filmide sisu, kui teema on tuttav ja pakub huvi ning pilt toetab heliteksti.
 • Saab aru loomuliku tempoga kõnest, kui hääldus on selge ja tuttav.
 • Mõistab jutustavat laadi teksti põhiideed ning suudab jälgida sündmuste arengut.
 • Oskab lihtsate seostatud lausetega rääkida oma kogemustest ja kavatsustest. Suudab lühidalt põhjendada oma seisukohti. On võimeline ühinema vestlusega ja avaldama arvamust, kui kõneaine on tuttav. Kasutab õpitud väljendeid ja lausemalle õigesti, spontaanses kõnes esineb vigu.
 • Oskab lihtsate seostatud lausetega rääkida oma kogemustest ja kavatsustest. Suudab lühidalt põhjendada oma seisukohti. On võimeline ühinema vestlusega ja avaldama arvamust, kui kõneaine on tuttav. Kasutab õpitud väljendeid ja lausemalle õigesti, spontaanses kõnes esineb vigu. 

Koolituse kuupäev: neljapäeviti ja reedeti järgmistel kuupäevadel: 04.02, 05.02, 11.02, 12.02, 18.02, 19.02, 25.02, 26.02, 04.03, 05.03, 11.03, 12.03, 18.03, 19.03, 01.04, 08.04, 09.04, 15.04, 16.04, 22.04

Koolituse kellaaeg: 16:30 – 18:45

Kestus: 90 akadeemilist tundi, millest 60 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 30 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

Asukoht:  Tartu, Turu 34B (Idee Turg koolitusklass, 3.korrus). Linnaliini buss nr 7 (peatus Ropka tee). Maja ümber tasuta parkimine. 

Koolitaja: Kati Kottisse

Õppetasu: 1200 € (1000 € + KM) (sisaldab koolitust ja koolitaja tagasisidet iseisvatele töödele, õppematerjale, tunnistust/tõendit, kohvipause)

Tutvu õppekavaga ja koolitaja tutvustusega siin.

Koolitusasutus Idee Turg on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on Töötajaõpi_sinine_2-PNG-1024x662.png

Registreeru koolitusele:

Nt arve saaja ja tasuja (eraisik, ettevõte, Eesti Töötukassa vms).