Kadri Kellamäe

Kadri Kellamäe on lõpetanud 2016. aastal Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ning omandanud arstikraadi. Pärast arstiteaduse põhiõpet on ta läbinud nelja aasta jooksul töötervishoiu eriarsti kutse ning töötab hetkel nii Kaitseväes kui ka Sotsiaalkindlustusametis.

Kadri on end täiendanud töötervishoiu erialal Soomes, lisaks residentuuri raames töötanud Tööinspektsioonis, Töötukassas ja Eesti Maaülikoolis, kus on olnud tihedalt seotud ergonoomika, töökeskkonna riskide ja kutsehaigustega.  Samuti on ta koostanud mitmeid riskianalüüse, kirjutanud töötervishoiualaseid artikleid ja uurinud lähemalt öötöö ja vahetustega töö tervisemõjude kohta. Kadri kuulub Eesti Töötervishoiuarstide Seltsi ja Eesti Nooremarstide Ühendusse.

Võta ühendust