Kati Kottisse

Kati Kottisse on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli, õpetanud vene, inglise ja eesti keelt erinevates koolitusasutustes, 11 aastat Tartu Kutsehariduskeskuses ja 4 aastat Kaitseväe Akadeemias.

Hariduskäik:

  • 1994 – Tallinna Pedagoogikaülikool; filoloogia teaduskond: inglise keel ja kirjandus; inglise keele ja kirjanduse õpetaja
  • 1993 – Tallinna Pedagoogikaülikool; filoloogia teaduskond: vene keel ja kirjandus; vene keele ja kirjanduse õpetaja, lisaeriala: eesti keel ja kirjandus
  • 2011 – Oxford, Advanced CLIL (lõimitud aine- ja keeleõpe) (täiendõpe)
  • 2019 – Tartu Ülikool, Õppimine ja õpetamine kõrgkoolis (täiendõpe)
  • 2019 – Tartu Ülikool, Aktiivõppe meetodid keeleõppes (täiendõpe)

Õppijate ja kolleegide hinnangul on Kati alati leidlik ja loova suhtumisega, õpetab tõeliselt vajalikke asju kütkestaval moel ja eesmärgistatult, eristab olulist ebaolulisest, oskab oma teadmisi väga hästi edasi anda ning loob meeldiva ja motiveeriva õpikeskkonna. Erinevate erialade erialakeelt on Kati õpetanud tänaseks 15 aastat ja teab täpselt hea erialakeele nõkse ja apse. „Inglise keel on põnev ja lihtne! Võõrkeele oskus on rikkus, mis ei kaota kunagi ajas oma väärtust ning avab elus palju põnevaid uksi“, ütleb ta.

Võta ühendust