Marika Kaselo

Marika Kaselo on hariduselt raamatupidaja ja kutsepedagoog. Lõpetanud Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli majandusarvestuse eriala (1986) ja Tallinna Ülikooli haridusteaduste kutsepedagoogika magistriõppe (2013). Marikale on omistatud Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku kutseõpetaja 7. tase. Ta on läbinud täiskasvanute koolitaja ja juhendaja täiendõppe.

Marika Kaselo aktiivne koolitajatöö erinevatel ettevõtluse ja turundusega seotud ainete õpetamisel algas 1995. aastal ja ta on olnud koolitaja mitmetes täiskasvanute koolitamisega ja täiendõppega seotud õppeasutustes, sh lektor Tallinna Majanduskoolis ja õppejõud Sisekaitseakadeemias. Õppejõuna töötades majandusainete õpetamisele lisaks koordineeris õppijate ettevõtluspraktikat, osales hariduslikes projektides ning arendus- ja teadustöös.

Majandusarvestusega seotud ainete õpetamisel on abiks raamatupidamisalased töökogemused nii avalikus kui erasektoris. Täiendanud praktilisi teadmisi-oskusi dokumendihalduse ja personalitöö valdkonnas töötamisega. Tutvu koolitaja CV-ga siin.

Võta ühendust