Koolitajad

LIINA LAANEMETS

Liina Laanemets on koolitus- ja turundusjuht, kes omandanud rakenduskõrghariduse cum laude majandusarvestuse erialal ning kaitsenud lõputöö finantsanalüüsi valdkonnas teemal “AS Eesti Post finantsnäitajate võrdlev analüüs”. Samuti täiendanud end Portugalis, õppides juhtimis- ja kuluarvestust. Hetkel lõpetab Eesti Maaülikoolis finantsjuhtimise magistrantuuri (ained läbitud, koostab magistritööd).

Varasemalt on ta töötanud spetsialistina e-arvete valdkonnas, koolitus- ja müügijuhina, kuluraamatupidajana, majandustoimetuse ajakirjanikuna erinevates meediaväljaannetes ning keskkoolides ettevõtluse, majanduse ja raamatupidamise õpetajana. Liina on juhendanud paarsada äriplaani.

Liina on läbinud koolitaja koolituse mahus 160 akadeemilist tundi.

ASTRA PINTSON-KÄO

Sotsiaalteaduste magister cum laude (TÜ, kommunikatsioonijuhtimine; BA ajakirjandus ja suhtekorraldus). Magistritöö uuris sündmuste efektiivsust sisekommunikatsiooni, organisatsioonikultuuri ja töömotivatsiooni seisukohast.


Täiskasvanute koolitaja tase 6.


Töötanud erinevates haridusasutustes, rahvusvahelistes kontsernides, avalikus sektoris. Olnud organisatsioonikäitumise, integreeritud kommunikatsiooni, sündmuskorralduse ja mänguõpetuse lektor Tartu KHK-s. Viinud läbi sündmus- ja koosolekukorralduse koolitusi Reiting PR-s ning kommunikatsioonikoolitusi Koolituskeskus ABC-s. Juhendanud Töötukassa tööharjutusgruppe. Pikaajalise praktilise kogemusega erinevate sündmuste planeerimisel ja läbiviimisel (meelelahutusüritused, organisatsioonide motivatsiooniüritused, seminarid, tuletõrjespordi võistlused jms).

LEA TÕRUVERE

Lea Tõruvere on lõpetanud müügikorralduse eriala ning omandanud rakenduskõrghariduse kaubandusökonoomikas. Ta on töötanud aastast 2007 kaubandussektoris, liikudes järest edasi – saalitöötaja, letitöötaja, kassapidaja, kaubakategooria juht, müügiesindaja, vanem väljapanekute spetsialist ja koolitusjuht. Hetkel on Lea tegev erasektoris, olles ettevõtte tegevjuht ning kaubanduse valdkonna koolitaja.

KADRI KELLAMÄE

Kadri Kellamäe on õppinud 2010. -2016. aastal Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas ning omandanud arstikraadi. Alates 2016. aastast õpib töötervishoiu eriala residentuuris. Kuulub Eesti Töötervishoiuarstide Seltsi ja Eesti Nooremarstide Ühendusse. On õppinud töökeskkonna teooriat Eesti Maaülikoolis professor Merisalu juhendamisel. Osalenud ergonoomikapäevadel, teinud töötervishoiualast tööd nii Eestis kui ka Soomes.

ANGELA AIDLA

Angela on töötanud personali- ja teenindusjuhina nii tootmis- kui teenindussektoris, samuti olnud sisekoolitaja. 

Omandas rakenduskõrghariduse personalijuhtimise erialal. Lõputöö teemaks oli mentorlussüsteemi loomine ja rakendamine tootmisettevõtetes. Samuti on täiendanud teadmisi PARE koolitusprogrammides osaledes, Tallinna Tehnikaülikooli personalijuhtimise magistriõppes (magistritöö koostamisel) ja mitmetel erialastel täiendkoolitustel.


Angela jaoks on olulised tööelu märksõnad eneseteostus ja rahulolu tööga. Püüab ise suurema rahulolu ja õnnetunde poole tööelus ja läbi koolituste soovib anda omapoolse panuse, et rõõm, rahulolu ja tubli sooritus töös oleks reaalsed suurused.

HELEN KIKKAMÄGI

Helen Kikkamägi on 2011.-2014. aastal õppinud Eesti Maaülikoolis ja omandanud keskkonnakaitse erialal bakalaureusekraadi. Omab aastatepikkust kogemust müügitöö ja administratiivvaldkonnas ning on täiendanud end erinevatel koolitustel, mis hõlmanud nii suhtlemispsühholoogiat klienditeeninduses, majandusteadust ja keskkonnaõiguste aluseid.