Meedia kui turunduskanal – ajakirjanduse baaskursus

Meediakoolituse eesmärgiks on tõsta noorte ja alustavate ettevõtjate teadlikkust meedia alal ning juhtida tähelepanu meediale kui turunduskanalile.

Koolitus on suunatud: ajakirjanduse huvilised, alustavad ettevõtjad, keskkooli õpilased.

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 • Eesti ajakirjanduseetika koodeks;
 • kaasaegse ajakirjanduse suunad Eestis („kollane“; „tõsine“);
 • meedia mõiste ning kanalid;
 • ajakirjanduse mõiste, liigid ja põhimõtted;
 • ideede ja teemade leidmine artikli kirjutamiseks;
 • ajakirjanduses esinevad žanrid ja nende valiku põhimõtted;
 • artikli pealkirja ja vahepealkirjade sõnastamine;
 • juhtlõigu koostamine;
 • artiklite eesmärkide sõnastamine;
 • taustinformatsiooni leidmine;
 • artikli vormistamine;
 • uudis, intervjuu, reportaaž, selle kirjutamise põhimõtted;
 • online-ajakirjandus;
 • kaastöö võimalused Eesti meedia väljaannetes.

Koolituse lõpuks õppija:

 • mõistab ajakirjanduse olemust, eesmärke ja vajalikkust;
 • analüüsib „tõsist“ ja „kollast“ meediat;
 • oskab kirjutada ajakirjanduse põhižanritele tuginevaid artikleid.

Koolituse kuupäevad: 16.06, 22.06.2018

Koolituse kellaaeg: 10.00 – 17.00

Kestus: 24 akadeemilist tundi

Asukoht: Tartu, Betooni 9 (Idee Turg koolitusklass)

Koolitajad: Liina Laanemets

Õppetasu: 119 € (sisaldab koolitust, õppematerjale, kohvipause)

*Idee Turg OÜ ei ole käibemaksukohustuslane

Tutvu õppekavaga siin.

Koolitusasutus Idee Turg on kvalifitseeritud Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Registreeru koolitusele:

Nt arve saaja ja tasuja (eraisik, ettevõte, Eesti Töötukassa vms).