Alustava ettevõtja täispakett

Neli ühes! Ühe koolitusega valmib nii äriplaan kui ka kodulehekülg ning omandatakse ka kõik teadmised raamatupidamisest, et alustav ettevõtja saaks hoida kulusid kokku raamatupidamisbüroo pealt. Lisaks omandatakse ka töötervishoiu ja –ohutuse alased teadmised. Igas ettevõttes peab olema isik, kes on töötervishoiu- ja ohutuse alase koolituse läbinud!

Koolituse lõpuks on õppija omandanud vajalikud baasteadmised ning oskused loomaks oma ettevõtet (valminud on äriplaan), sh on valminud loodava ettevõtte kodulehekülg ning omandatud baasteadmised ning oskused korraldamaks mikro- ja väikeettevõtte raamatupidamist. Lisaks  on omandatud töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ § 2 lg 1 nõutule.

Koolitus on suunatud: alustavad ja tegutsevad ettevõtjad, ettevõtlus-huvilised, tegusad inimesed ning kõik huvilised, kel on huvi alustada ettevõtlusega.

Koolitusel käsitlevate teemadega tutvu siin.

Koolituse lõpuks õppija:

  • koostab äriplaani;
  • koostab kodulehekülje;
  • kirjendab ja dokumenteerib lihtsamaid, igapäevase rutiinse äritegevuse käigus toimunud majandussündmusi;
  • koostab lühendatud raamatupidamise aastaaruandeid, võttes aluseks Eesti finantsaruandluse standardi;
  • teab tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust;
  • oskab koostada töötervishoiu ja -ohutuse tegevuskava ettevõttes;
  • teab töökeskkonna ohutegureid ja teab, kuidas neid vältida.

Koolituse kuupäevad: 26.06, 27.06, 02.07, 03.07, 04.07, 05.07, 09.07, 10.07, 11.07, 16.07, 17.07, 18.07, 19.07, 20.07, 23.07, 24.07, 26.07, 30.07, 31.07, 02.08, 06.08.2018.

Koolituse kellaaeg: 10.00 – 17.00

Kestus: 234 akadeemilist tundi (auditoorne töö 168 akadeemilist tundi)

Asukoht: Tartu, Betooni 9 (Idee Turg koolitusklass)

Koolitajad: Liina Laanemets, Lea Tõruvere, Kadri Kellamäe

Õppetasu: 1777 € (sisaldab koolitust, õppematerjale, kohvipause, tunnistust/tõendit)

*Idee Turg OÜ ei ole käibemaksukohustuslane

Tutvu õppekavaga siin.

Koolitusasutus Idee Turg on kvalifitseeritud Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Registreeru koolitusele:

Nt arve saaja ja tasuja (eraisik, ettevõte, Eesti Töötukassa vms).