Controllingu baaskursus tulevasele finantskontrollerile

Koolituse lõpuks on osaleja omandanud teadmisi controllingu eesmärkidest, ülesannetest ja spetsiifikast. 

Koolitus on suunatud: ettevõtte juhid, juhatuse liikmed, osakondade juhid, müügijuhid, finantsjuhid, raamatupidajad, projektijuhid, analüütikud.

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 • controllingu mõiste, eesmärgid, ülesanded, spetsiifika;
 • controlling kui juhtimist toetav funktsioon;
 • controllingu tasandid: strateegiline, taktikaline, operatiivne.
 • tegevused controllingu juurutamisel;
 • controllingu seosed ettevõtte sisekontrolli ja siseauditi süsteemidega;
 • eelarvete kasutamine organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks;
 • protsesside analüüs: väärtusahela üldmudel;
 • kulusäästlik tootmine;
 • ajajuhtimise tähtsus conrollingus;
 • tulemuslikkuse mõõtmine.

Koolituse lõpuks õppija:

 • teab nõudmisi finantskontrollerile;
 • omab teadmisi controllingu juhtimiskontseptsioonist;
 • omab ülevaadet controllingu juurutamisest ettevõttes;
 • mõistab controllingu kui ettevõtte majandustegevuse tulemuste kujundamise ja juhtimise süsteemist;
 • oskab hinnata ettevõtte tegevuse tulemuslikkust ja efektiivsust;
 • on võimeline edastama juhtkonnale kvaliteetset informatsiooni.

Koolituse kuupäevad: 09.06, 10.06, 16.06, 17.06, 30.06.2018

Koolituse kellaaeg: 10.00 – 17.00

Kestus: 60 akadeemilist tundi

Asukoht: Tartu, Betooni 9 (Idee Turg koolitusklass)

Koolitajad: Liina Laanemets

Õppetasu: 639 € (sisaldab koolitust, õppematerjale, kohvipause)

*Idee Turg OÜ ei ole käibemaksukohustuslane

Tutvu õppekavaga siin.

Koolitusasutus Idee Turg on kvalifitseeritud Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Registreeru koolitusele:

Nt arve saaja ja tasuja (eraisik, ettevõte, Eesti Töötukassa vms).