Ettevõtluse alustamise koolitus äriplaani koostamisega

Koolituse lõpuks on õppija omandanud vajalikud baasteadmised ning oskused loomaks oma ettevõtet. Koolituse lõppedeks on õppija koostanud äriplaani, mis on sobilik esitamaks toetuse taotlemiseks. Koolituse jooksul saab iga õppija individuaalselt tagasisidet koolitajalt oma äriplaani kohta. 

Koolitus on suunatud: alustavad ja tegutsevad ettevõtjad, ettevõtlus-huvilised, tegusad inimesed ning kõik huvilised, kel on huvi alustada ettevõtlusega ning  soov õppida koostama äriplaani.

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

• Ettevõtlikkus ja ettevõtjate roll majanduses, ettevõtluse olemus ja eesmärk
• Ettevõtja isiksuse omadused ning kujunemise eeldused
• Kuidas tekivad head äriideed?
• Mis on põhilised äriidee allikad (sh frantsiis)?
• Kuidas jõuda äriideest äriplaanini?
• Millest koosneb hea äriplaan?
• Kuidas koostada äriplaani?
• Millele pöörata tähelepanu äriplaani koostamisel?
• Ettevõtte juriidilised vormid ning nende erinevused
• Äriseadustik 
• Ettevõtte rajamiseks vajalikud sammud (sh registreerimine, litsentsid ja tegevusload)
• Ettevõtte tegevusala, EMTAK koodi valimine
• Kuidas valida ettevõtte ärinime, ettevõtlusvormi ja asukohta?
• Mis on äriplaani põhilised probleemid ning sagedased vead – kuidas neid ennetada?
• Mis on ettevõtte visioon, missioon ja eesmärgid ning kuidas neid sõnastada?
• Ärikeskkond – mis ettevõtte tegevust mõjutab, kuid mida meie ise otseselt mõjutada ei saa?
• Kuidas kaardistada ettevõtte tugevused, nõrkused, võimalused ja riskid (SWOT-analüüs)?
• Kuidas kirjeldada toodet või teenust lähtudes sihtrühma vajadustest?
• Kuidas määratleda sihtturg, sh kuidas leida ning kaardistada kliendid?
• Kuidas koostada konkurentide analüüsi?
• Kuidas oma äri turundada?
• Teeninduse ning kliendisuhtluse olemus ja mõiste
• Tooted ja teenused – nende kättesaadavus
• Kliendirühmad ehk segmendid
• Kuidas saavutada kliendirahulolu?
• Kuidas kliendist teha koostööpartnerit?
• Müügi suurendamine läbi koostöövõrgustiku
• Mis on põhilised riskitegurid? Kuidas neid hinnata ning maandada?
• Töölepingu seadus
• Võlaõigusseadus
• Erinevad lepingute tüübid (nt tööleping, käsundusleping, töövõtuleping – nende sõlmimine, poolte õigused ja kohustused)
• Töötasu, tööaeg, puhkeaeg ja puhkus
• Kas ja millal on mõistlik palgata töötajad?
• Tööjõukulude arvestamine
• Töötervishoiu ja tööohutuse alane korraldus ettevõttes
• Raamatupidamise määratlus ja eesmärgid
• Raamatupidamise seadus
• Ettevõtte varad ja kapital
• Bilanss
• Kasumiaruanne
• Rahavoogude aruanne
• Ostu- ja müügiarved
• Kuidas määrata hinnapoliitika (sh omahinna ja müügihinna arvutamine)?
• Ettevõtlusega seotud maksud (käibemaks, palgaga seotud maksud, omanikutulu maksustamine)
• Raamatupidamise sise-eeskiri
• Kuidas koostada finantsprognoose (bilanss, kasumiaruanne, rahavood)?
• Kuidas leida investeeringuid ja rahastamise võimalusi (sh EAS, Töötukassa, PRIA jne toetused)?
• Millised on olulised infokanalid ja tugistruktuurid (alustavale) ettevõtjale? 
• Kuidas koostada ettevõtte käivitamise tegevuskava?
• Näpunäiteid äriplaani esitlemiseks ning kaitsmiseks
• Äriplaanide esitlemine ning kaitsmine
• Arutelu
• Tagasiside

Koolituse lõpuks õppija:

  • kaardistab oma äriidee;
  • koostab äriplaani.

Koolituse kuupäevad: 21.09, 22.09, 23.09, 04.10, 05.10, 06.10, 11.10

Koolituse kellaaeg: 10:00 – 17:00

Kestus: 96 akadeemilist tundi, millest 56 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 40 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

Asukoht: Pärnu, A. H. Tammsaare puiestee 35 (Strand Spa & Hotel)

Koolitajad: Ave Saarist, Liina Laanemets

Õppetasu: 1224 € (1020 € + KM) (sisaldab koolitust, õppematerjale, tunnistus/tõend, kohvipause)

Tutvu õppekavaga siin.

Selleks, et koolitaja saaks koolitust paremini ette valmistada, ootame, et koolitusele registreerunud osaleja täidaks küsimustiku, mille leiad siit

Koolitusasutus Idee Turg on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Registreeru koolitusele:

Nt arve saaja ja tasuja (eraisik, ettevõte, Eesti Töötukassa vms).