Finantsanalüüsi ABC

Koolituse lõpuks on osaleja suuteline analüüsima organisatsiooni finantsmajanduslikku olukorda, kasutades selleks sobivat finantsanalüüsi metoodikat.

Koolitus on suunatud: juhatuse liikmed, osakondade juhid, müügijuhid, finantsjuhid, raamatupidajad, projektijuhid, analüütikud.

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 • finantsanalüüsi olemus, eesmärk ja vajalikkus;
 • finantsanalüüsi etapid ja põhimeetodid;
 • põhilised finantsaruanded finantsanalüüsi läbiviimiseks (bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne);
 • finantsaruannete horisontaal- ja vertikaalanalüüs;
 • maksevõime analüüs;
 • efektiivsuse analüüs ja tootlikkuse hindamine;
 • tasuvuse ehk rentaabluse hindamine;
 • analüüsist lähtuvalt järelduste ja ettepanekute tegemine.

Koolituse lõpuks õppija:

 • mõistab finantsanalüüsi olemust, eesmärke ja vajalikkust;
 • teab finantsanalüüsile esitatavaid nõudeid;
 • analüüsib põhilisi finantsaruandeid, kasutades sobivat meetodit;
 • analüüsib finantstegevuse erinevaid aspekte (efektiivsus, tasuvus, maksevõime, jne);
 • oskab teha finantsanalüüsi põhjal järeldusi ja/või ettepanekuid organisatsioonile finantsolukorra parendamiseks.

Koolituse kuupäevad: 11.06, 12.06, 13.06, 20.06, 26.06.2018

Koolituse kellaaeg: 10.00 – 17.00

Kestus: 60 akadeemilist tundi

Asukoht: Tallinn, Tehnopol, Akadeemia tee 21

Koolitajad: Liina Laanemets

Õppetasu: 639 € (sisaldab koolitust, õppematerjale, kohvipause)

*Idee Turg OÜ ei ole käibemaksukohustuslane

Tutvu õppekavaga siin.

Koolitusasutus Idee Turg on kvalifitseeritud Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Registreeru koolitusele:

Nt arve saaja ja tasuja (eraisik, ettevõte, Eesti Töötukassa vms).