Inglise ärikeel A2->B1

Koolituse eesmärgiks on pakkuda keelealast täiendusõpet, arendamaks spetsiifilist ärialast inglise keelt suhtlemisel võõrkeelse kliendiga, saada julgust ja enesekindlust võõrkeelses suhtluses.
Koolituse tulemusel õppija saavutab inglise keeles keeleoskustaseme B1.

Koolitus on suunatud: täiskasvanud, kes soovivad täiustada tööalast inglise keelt.

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

• Ettevõtte ja toodete kirjeldamine ja esitlemine
• Tööintervjuu (CV, kaaskirja koostamine)
• Motivatsioon ja ärieetika
• Koosolekutel osalemine
• Läbirääkimised ja kokkulepete sõlmimine
• Vestlus teemal rahvusvaheline ärikeskkond (nt uued tehnoloogiad, majandusharud jms)
• Ärireisid ja väliskülaliste võõrustamine
• Ürituste korraldamine, osalemine messil
• Tööalane kirjavahetus, ametikirjad
• Raamatupidamine, müük ja turundus
• Telefonivestlus
• Koosoleku korraldamine
• Grammatika põhialused (ajavormid, eessõnad, küsimuste moodustamine)

Koolituse lõpuks õppija:

  • tunneb inglise keele grammatikat;
  • kasutab inglise keelt tööintervjuudel, tööalases kirjavahetuses;
  • kasutab inglise keelt koosolekutel, ärireisidel, külaliste vastuvõtul;
  • kasutab inglise keelt müügitöös;
  • esitleb oma ettevõtte profiili;
  • väljendab end ärialases situatsioonis inglise keeles.

Koolituse kuupäevad: toimub 2 korda nädalas (E kell 18:00-20:15; N kell 17:00-19:15) 29.04, 03.05, 06.05, 10.05, 13.05, 17.05, 20.05, 24.05, 27.05, 31.05, 03.06, 07.06, 10.06, 14.06, 17.06

Koolituse kellaaeg: 3 akadeemilist tundi igal õppepäeval

Kestus: 65 akadeemilist tundi, millest 45 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 20 akadeemilist tundi on iseseisev töö.

Asukoht: veebikoolitus reaalajas (Google Meet keskkond)

Koolitaja: Kati Kottisse

Õppetasu: 816 € (680 € + KM) (sisaldab koolitust, õppematerjale, tunnistust/tõendit, kohvipause)

Tutvu õppekavaga siin.

Koolitusasutus Idee Turg on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Registreeru koolitusele:

Nt arve saaja ja tasuja (eraisik, ettevõte, Eesti Töötukassa vms).