Klienditeenindaja baaskursus

Koolitus on suunatud: organistsiooni, ettevõtte  teenindajatele ja alustavale töötajale, kes soovivad oma klienditeeninduse tööd efektiivsemaks ning paremaks muuta.

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 • Teenindusala ja teeninduskultuur
 • Klienditeeninduse olemus ja mõiste
 • Klienditeenindaja oskused, isikuomadused ja hoiakud
 • Teenindusprotsessi erinevad etapid
 • Klienditüübid
 • Kliendisuhtlus
 • Klienditeenindaja rolliteadlikkus
 • Klientide tagasiside (ettepankud)
 • Toimetulek rahulolematu kliendiga
 • Lisamüük
 • Teeninduse „kuldlaused“

Teenindusühiskond
• Teeninduse olemus ja mõiste
• Teenindusala
• Teeninduskultuur
• Tooted ja teenused kättesaadavus
• Müügi suurendamine läbi koostöövõrgustiku

Teenindaja ja klient 

 • Klienditeenindaja roll
 • Klienditeeninduse olemus ja mõiste
 • Klienditeenindaja oskused, isikuomadused ja hoiakud
 • Toimetulek rahulolematu kliendiga
 • Neli erinevat teenindajatüüpi
 • Teenindaja väljendusoskus
 • Kliendirühmad ehk segmendid
 • Kuidas saavutada kliendirahulolu?
 • Kuidas kliendist teha koostööpartnerit?

Teeninduse kvaliteet 
• Kontakti loomine 
• Teenuste osutamine
• Kontakti lõpetamine
• Järeltegevused
• Teenindaja kutse- eetika
• Teenindaja tööpinge ja stressi vähendamine
• Klientide turvalisus

Teenindaja ja müük

 • Klientide tagasiside (ettepanekud)
 • Lisamüük
 • Teeninduse „kuldlaused“

Koolituse lõpuks õppija:

 • on teeninduses avatum ja paindlikum lähtudes kliendi soovidest;
 • oskab käituda teenindajana professionaalselt ja enesekindlalt;
 • mõistab klientide (eri)soove;
 • käitub teenindusolukordades lähtuvalt kutse-eetikast;
 • teab, kuidas lahendada teeninduses esinevaid konflikte mõlemaid pooli rahuldaval viisil.

Koolituse periood: 05.02, 08.02, 16.02, 19.02

Koolituspäevade kellaaeg: 10:00 – 17:00

Kestus: 54 akadeemilist tundi, millest 32 auditoorsed tunnid ning 22 iseseisvat tundi

Asukoht:  Tartu, Turu 34B (Idee Turg koolitusklass, 3.korrus)

Koolitaja: Lea Tõruvere

Õppetasu: 684 € (570 € + KM) (sisaldab koolitust, õppematerjale, tunnistus/tõend, kohvipause)

Tutvu õppekavaga siin.

Koolitusasutus Idee Turg on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Registreeru koolitusele:

Nt arve saaja ja tasuja (eraisik, ettevõte, Eesti Töötukassa vms).