Projektijuhtimise ABC

Koolituse eesmärgiks on edastada osalejatele teadmised ja praktilised oskused edukate projektide koostamiseks ning läbiviimiseks.

Koolitus on suunatud: vähese projektikirjutamise kogemusega (või ilma kogemuseta) väikeettevõtjatele või ettevõtlust alustavatele inimestele, MTÜ-de esindajatele ja liikmetele, vabatahtlikele ning kõigile teistele, kes vajavad edukate projektide kirjutamise ja läbiviimise oskust.

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 • Projekti elutsükkel, telg ja kava
 • Strateegiline planeerimine, eesmärkide sõnastamine
 • Projekti ettevalmistamine, vajaduste kaardistamine, probleemide analüüs (SMART reegel, loogiline maariks)
 • Projekti sidusrühmade ja huvigruppide kaasamine
 • Projektipõhine arvestus, eelarve, oma- ja kaasfinantseeringu arvestus
 • Dokumenteerimine ja dokumendisüsteemi juurutamine lähtuvalt projektipõhisest finantsmudelist
 • Exceli põhised eelarvetabelid, prognoositabelid
 • Projekti lõpetamine ja hindamine, aruandluse koostamine
 • Rahvusvahelised ja siseriiklikud projektid, Kuidas leida investeeringuid ja rahastamise võimalusi (sh EAS, Töötukassa, PRIA jne toetused)?
 • Näpunäiteid projekti esitlemiseks ning kaitsmiseks
  projektide esitlemine ning kaitsmine
 • Arutelu
 • Tagasiside

Koolituse lõpuks õppija:

 • teab, mis on projekt ja milleks seda vaja on;
 • teab, mis on projekti elutsükkel, telg ja kava;
 • teab erinevaid projektide rahastusvõimalusi ning rahastajate ootusi taotlustele;
 • oskab projekti strateegiliselt planeerida ja kasutada erinevaid planeerimisvahendeid;
 • oskab seada projektidele konkreetseid ja reaalseid eesmärke;
  oskab koostada projekti eelarvet, arvestada oma- ja kaasfinantseeringut;
 • teab, kuidas hinnata projekti lõpptulemust ning tulemuste ja eesmärkide vastavust.

Koolituse kuupäev: 24.09, 27.09, 29.09

Koolituse kellaaeg: 10:00 – 17:00

Kestus: 44 akadeemilist tundi, millest 24 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 20 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

Asukoht:  Tartu, Turu 34B (Idee Turg koolitusklass, 3.korrus)

Koolitajad: Ave Saarist

Õppetasu: 468 € (390 € + KM) (sisaldab koolitust, õppematerjale, tunnistust/tõendit, kohvipausi)

Tutvu õppekavaga siin.

Koolitusasutus Idee Turg on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Registreeru koolitusele:

Nt arve saaja ja tasuja (eraisik, ettevõte, Eesti Töötukassa vms).