Raamatupidamise ABC ja sekretäri-juhiabi baaskoolitus alustavale ettevõtjale

Koolituse eesmärk on anda vajalikud baasteadmised ning oskused korraldada või tellida raamatupidamisbüroolt mikro- ja väikeettevõtte raamatupidamist.

Koolitus on suunatud: alustavad ja tegutsevad väikeettevõtjad. NB! Eelnev raamatupidamiskogemus ei ole vajalik.

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 • Majandusarvestuse mõiste ja liigid tulenevalt raamatupidamise seadusest ja Eesti finantsaruandluse standardist (EFS).
 • Raamatupidamise korraldamine, ülesanded, printsiibid.
 • Ettevõtte majanduslikud vahendid ja nende moodustamise allikad, sh tulude ja kulude arvestus.
 • Majandustehing, muudatuste mõju finantselementidele – bilanss, kasumiaruanne.
 • Konto mõiste, -ehitus, -liigid. Kahekordne kirjendamine, lausend.
 • Sünteetiline ja analüütiline arvestus kontodel.
 • Raamatupidamise algdokumendid: mõiste, liigitus, rekvisiidid, dokumendikäive, vormistamine, töötlemine, säilitamine.
 • Majandustehingute dokumenteerimine ja kirjendamine raamatupidamises.
 • Töötasu arvestamine.
 • Baasteadmised maksundusest ning maksundust reguleerivad õigusaktid.
 • Raamatupidamise aastaaruanne.
 • Raamatupidamise sise-eeskirja koostamise põhimõtted.
 • Erinevate raamatupidamisprogrammide tutvustus.
 • Dokumendihaldus (dokumentide loomine, vormistamine, registreerimine, arhiveerimine)
 • Tööelu korraldus (Tööõigus, töötervishoid)
 • Organisatsiooni- ja töökultuur (Tööturg, erinevad organisatsioonitüübid, töökultuuri mõjutavad tegurid)
 • Kommunikatsioon (Organisatsiooni sise- ja väliskommunikatsioon, turundus)
 • Sündmuskorraldus (Ametikohtumiste ja meeskonnaürituste korraldamine)
 • Üldpädevused (Suhtlemisoskused ja avalik esinemine; korrektne eesti keel; meeskonnatöö, klienditeenindus)

Koolituse lõpuks õppija:

 • Koostab raamatupidamise lihtsustatud sise-eeskirja. Teab, kuidas vormistada ja säilitada raamatupidamisdokumente vastavalt seadustele ja muudele normatiivaktidele.
 • Kirjendab ja dokumenteerib lihtsamaid, igapäevase rutiinse äritegevuse käigus toimunud majandussündmusi.
 • Koostab lühendatud raamatupidamise aastaaruandeid, võttes aluseks Eesti finantsaruandluse standardi.
 • Oskab arvestada maksud ja maksed vastavalt kehtivatele seadustele.
 • Koostab ja vormistab dokumente, korraldab dokumentide elukäiku ja haldust.
 • Tunneb organisatsioonikäitumise aluseid.
 • Teab kommunikatsiooni põhiprintsiipe ja meetodeid.
 • Planeerib ametikohtumise või ürituse olenevalt eesmärkidest ja vajadustest.

Koolituse kuupäevad: 25.09, 26.09, 27.09, 01.10, 02.10, 03.10, 08.10, 17.10, 18.10, 24.10, 30.10, 31.11, 05.11, 08.11.2018

Koolituse kellaaeg: 10.00 – 17.00

Kestus: 158 akadeemilist tundi, millest 112 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 46 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

Asukoht:  Tartu, Betooni 9 (Idee Turg koolitusklass)

Koolitajad: Liina Laanemets, Astra Pintson-Käo

Õppetasu: 1599 € (sisaldab koolitust, õppematerjale, kohvipause)

*Idee Turg OÜ ei ole käibemaksukohustuslane

Tutvu õppekavaga siin.

Koolitusasutus Idee Turg on kvalifitseeritud Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Registreeru koolitusele:

Nt arve saaja ja tasuja (eraisik, ettevõte, Eesti Töötukassa vms).