Suhtlemisoskused tööturul liikujatele

Koolituse eesmärgiks on anda teadmisi, kuidas saada paremaks suhtlejaks ja parandada eneseväljenduse ning -esitluse oskusi.

Koolitus on suunatud: tööd otsivad inimesed, töökohta vahetavad inimesed ning kõik teised, kes tunnevad, et vajavad teadmisi, kuidas saada paremaks suhtlejaks.

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

  • Korrektne ja positiivne eneseväljendus kandideerimisdokumentide koostamisel ja tööintervjuul.
  • Erinevad suhtlemistehnikad (aktiivne kuulamine, endast ja partnerist lähtuvad tehnikad, suhtlemise etapid ja tõkked).
  • Erinevad suhtlemistasandid erinevates rollides ja situatsioonides.
  • Enesekehtestamisvõtted.
  • Konfliktide lahendamine ja läbirääkimiste pidamine.
  • Telefonisuhtluse ja meilietikett.

Koolituse lõpuks õppija:

  • väljendab ennast positiivselt suuliselt ja kirjalikult;
  • kasutab suhtlemisel sobivaid tehnikaid ja tasandeid;
  • teab telefonisuhtluse ja meilietiketti.

Koolituse kuupäev: 16.08, 21.08, 23.08.2019

Koolituse kellaaeg: 10.00 – 15.00

Kestus: 24 akadeemilist tundi, millest 18 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 6 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

Asukoht:  Tartu, Turu 34B (Idee Turg koolitusklass)

Koolitajad: Astra Pintson-Käo, sotsiaalteaduste magister cum laude, täiskasvanute koolitaja tase 6. Viinud läbi kommunikatsiooni ja suhtlemiskoolitusi erinevates ettevõtetes ning õppeasutustes.

Õppetasu: 468 € (390 € + KM) (sisaldab koolitust, õppematerjale, kohvipausi)

Tutvu õppekavaga siin.

Koolitusasutus Idee Turg on kvalifitseeritud Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Registreeru koolitusele:

Nt arve saaja ja tasuja (eraisik, ettevõte, Eesti Töötukassa vms).