Teenindusalane inglise keel A2->B1

Koolituse eesmärgiks on pakkuda keelealast täiendusõpet, arendamaks spetsiifilist teenindusalast inglise keelt suhtlemisel võõrkeelse kliendiga, saada julgust ja enesekindlust võõrkeelses suhtluses.

Koolituse tulemusel õppija saavutab inglise keeles keeleoskustaseme B1.

Koolitus on suunatud: täiskasvanud, kes töötavad klienditeenindajana ja müügi alal.  

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 • Viisakusväljendid. Viisakusvestlus
 • Ettevõtte tutvustamine
 • Info küsimine / edastamine
 • Asukoha kirjeldamine/leidmine. Juhiste andmine
 • Selgituste andmine; kliendi nõustamine
 • Soovituste, ettepanekute tegemine
 • Suuliste teadete edastamine
 • Kirjalikud teated, sildid, viidad
 • Tööalane telefonisuhtlus. Tööalased e-mailid ja kirjad
 • Probleemid ja lahendused
 • Ostu- ja müügitoimingud
 • Kultuuridevahelised erinevused

Koolituse lõpuks õppija:

 • moodustab iseseisvalt grammatiliselt üheselt mõistetavaid lihtsaid lauseid;
 • on inglisekeelses suhtluses enesekindlam (otsene suhtlus ja telefoni teel suhtlemine);
 • oskab ennast, oma tööd ja ettevõtet tutvustada;
 • oskab end tööalastes situatsioonides mõistetavaks teha ja oskab välja selgitada kliendi soovid;
 • oskab klienti suunata, anda nõu ja abistada teenindusega seotud probleemide lahendamisel.

Koolituse kuupäevad: E, K kuupäevad täpsustamisel

Koolituse kellaaeg: 17:15-19:30

Kestus: 80 akadeemilist tundi, millest 50 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 30 akadeemilist tundi on iseseisev töö.

Asukoht: Tartu, Turu 34B (3. korrus, Idee Turg koolitusklass)

Koolitajad: Kati Kottisse

Õpetaja Kati Kottisse on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli, õpetanud vene, inglise ja eesti keelt erinevates keeltekoolides, 11 aastat Tartu Kutsehariduskeskuses ja 3 aastat Kaitseväe Akadeemias.

Hariduskäik:

 • 1994 – Tallinna Pedagoogikaülikool; filoloogia teaduskond: inglise keel ja kirjandus; inglise keele ja kirjanduse õpetaja
 • 1993 – Tallinna Pedagoogikaülikool; filoloogia teaduskond: vene keel ja kirjandus; vene  keele  ja  kirjanduse õpetaja, lisaeriala: eesti keel ja kirjandus.
 • 2011 Oxford, „Advanced CLIL“ (lõimitud aine- ja keeleõpe) – täienduskoolitus

Kati on alati leidlik ja loova suhtumisega, kõikide keelegruppide lemmik, õpetab ainult tõeliselt vajalikke asju kütkestaval moel ja eesmärgistatult, eristab
olulist ebaolulisest, oskab oma teadmisi väga hästi edasi anda, on väärikas, tasakaalukas, konkreetne, omab suurt pilti (toob näiteid), pädev, hea suhtleja, naudib oma tööd, kohati pentsik, tekitab huvi, tuleb tundi ettevalmistatuna, sõbralik,  ta on isiksus, tekitab usaldust, loob hea õpikeskkonna.

Õppetasu: 732 € (610 € + KM) (sisaldab koolitust, õppematerjale, tunnistus/tõend, kohvipause)

Tutvu õppekavaga siin.

Koolitusasutus Idee Turg on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Registreeru koolitusele:

Nt arve saaja ja tasuja (eraisik, ettevõte, Eesti Töötukassa vms).