Töötervishoiu ja –ohutuse valdkonna koolitus (24-tundi)

Koolituse eesmärk on pakkuda koolituse sihtgrupile töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täiendkoolituse kord täienduskoolitusasutuses“ § 2 nõutule.

Koolitus on suunatud: töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnanõukogu liikmed, tööandjad.

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

  1. õppepäev: ÜLDSÄTTED

1.1. Töökeskkonna mõiste

1.2. Töökeskkonnas esinevad ohud

1.3. Tööolme

1.4. Tööandja ja töötaja kohustused ja õigused

1.5. Tööõnnetus ja kutsehaigestumine (registreerimine, teatamine, uurimine)

1.6. Õnnetusoht

1.7. Tööandja ja töötaja vastutus

1.8. Riiklik järelevalve

  1. õppepäev: TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE KORRALDUS

2.1. Riigi tasandil: – struktuur töökeskkonnasüsteemis – õiguslikud alused

2.2. Ettevõtte tasandil: – töökeskkonnaspetsialist – töökeskkonnavolinik – töökeskkonnanõukogu

2.3. Sisekontroll, töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava

2.4. Töötajate tervisekontroll

2.5. Koostöö

  1. õppepäev: RISKIANALÜÜS

3.1. Riskianalüüsi mõiste

3.2. Töökeskkonna ohutegurid, nende mõju tervisele: – füüsikalised ohutegurid – keemilised ohutegurid – bioloogilised ohutegurid – füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid

3.3. Riski hindamise meetodid

3.4. Riskide ohjamise abinõud

3.5. Ergonoomia

Koolituse lõpuks õppija:

  • teab tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust;
  • oskab koostada töötervishoiu ja -ohutuse tegevuskava ettevõttes;
  • teab töökeskkonna ohutegureid ja teab, kuidas neid vältida.

Koolituse kuupäevad: 04., 06., 08.03.2019

Koolituse kellaaeg: 10.00 – 17.00

Kestus: 24 akadeemilist tundi

Asukoht: Tartu, Turu 34B, 3.korrus (Idee Turg koolitusklass)

Koolitaja: Astra Pintson-Käo

Õppetasu: 170 € (sisaldab koolitust, õppematerjale, kohvipause)

*Idee Turg OÜ ei ole käibemaksukohustuslane

Tutvu õppekavaga siin.

Koolitusasutus Idee Turg on kvalifitseeritud Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Registreeru koolitusele:

Nt arve saaja ja tasuja (eraisik, ettevõte, Eesti Töötukassa vms).