Töötervishoiu ja –ohutuse valdkonna täiendkoolitus (8-tundi)

Koolituse eesmärk on pakkuda koolituse sihtgrupile töötervishoiu- ja tööohutusalast täiendõpet vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ § 2 lg 3 nõutule. Töökeskkonnaspetsialistid peavad läbima täiendõppe mitte harvem kui kord viie aasta jooksul. 

Koolitus on suunatud: töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnanõukogu liikmed ja tööandjad, kes on varasemalt läbinud 24-tunnise töötervishoiu ja –ohutuse koolituse.

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 • Töökeskkonna- ja tööohutusealase tegevuse korraldamine ettevõttes/asutuses
 • Töötaja ja tööandja õigused ja kohustused
 • Töötajate ohutusalane juhendamine ja dokumentatsioon
 • Töökeskkonna ohutegurid
 • Töökeskkonna riskianalüüs
 • Töökeskkonna sisekontroll
 • Töötajate tervisekontroll
 • Kutsehaigused
 • Tööõnnetused

Koolituse lõpuks õppija:

 • teab tööandja ja töötaja kohustusi ja õigusi;
 • mõistab tööõnnetuste ja kutsehaigestumise põhjuseid ning teab nende ennetamise võimalusi;
 • teab töökeskkonna ohutegureid ja teab, kuidas neid vältida.

Koolituse kuupäev: 19.07.2018

Koolituse kellaaeg: 10.00 – 17.00

Kestus: 8 akadeemilist tundi

Asukoht:  Tartu, Betooni 9 (Idee Turg koolitusklass)

Koolitajad: Kadri Kellamäe

Õppetasu: 80 € (sisaldab koolitust, õppematerjale, kohvipausi)

*Idee Turg OÜ ei ole käibemaksukohustuslane

Tutvu õppekavaga siin.

Koolitusasutus Idee Turg on kvalifitseeritud Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Registreeru koolitusele:

Nt arve saaja ja tasuja (eraisik, ettevõte, Eesti Töötukassa vms).