Koosoleku- ja seminarikorraldus

TÄIENDUSKOOLITUSASUTUSE NIMETUS: Idee Turg

ÕPPEKAVA NIMETUS: Koosoleku- ja seminarikorraldus

ÕPPEKAVARÜHM: Tööoskused

EESMÄRK: Koolituse eesmärgiks on anda teadmised ja oskused koosolekute ja seminaride korraldamiseks.

ÕPIVÄLJUNDID:

Koolituse lõpuks õppija:

  • teab koosoleku- ja seminarikorralduse põhimõisteid ja protsesse;
  • planeerib koosoleku või seminari olenevalt eesmärkidest ja vajadustest;
  • koostab ja vormistab vajalikud dokumendid.

ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: Õppe alustamise tingimused puuduvad.

ÕPPE KOGUMAHT: 8 akadeemilist tundi (auditoore töö)

ÕPPEKESKKOND: loenguruum (olemas on dataprojektor, pabertahvel, kõlarid, WIFI; koolitus sisaldab kohvipause).

ÕPPEVAHENDID: koolitaja poolt jaotatavad õppematerjalid paberkandjal

ÕPPEPROTSESS: Auditoorne õpe, mis toimub vahemikul 10.00-17.00.

ÕPPESISU:

  • Koosolekute, seminaride, konverentside planeerimise võtmetegevused.
  • Korralduse tähtsamad aspektid: asukoht, ruumid, toitlustus, rahastus, kommunikatsioon jms.
  • Dokumentatsioon (kutse, protokoll, tagasisideleht).

ÕPPEMEETODID:

Auditoorne õpe 8 ak/h: Kaasav loeng, erinevad aktiivõppemeetodid, iseseisev töö.

ÕPPEMATERJALIDE LOEND:  Koolitaja koostatud õppematerjalid trükituna ja soovituslik kirjandus.

HINDAMINE EHK ÕPPE LÕPETAMISE TINGIMUSED:

Mitteeristav hindamine:

  • rühmatööde ja arutelude kaudu;
  • koostatud dokumendi esitamine.

VÄLJASTATAVA DOKUMENDID:

Koolituse läbimise ja tunnistuse saamise tingimuseks on aktiivne osalemine koolituspäeval ning koostatud dokumendi esitamine.

KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON:

Astra Pintson-Käo on sotsiaalteaduste magister cum laude (TÜ, kommunikatsioonijuhtimine; BA ajakirjandus ja suhtekorraldus). Magistritöö uuris sündmuste efektiivsust sisekommunikatsiooni, organisatsioonikultuuri ja töömotivatsiooni seisukohast.

Täiskasvanute koolitaja tase 6.

Töötanud erinevates haridusasutustes, rahvusvahelistes kontsernides, avalikus sektoris. Olnud organisatsioonikäitumise, integreeritud kommunikatsiooni, sündmuskorralduse ja mänguõpetuse lektor Tartu KHK-s. Viinud läbi sündmus- ja koosolekukorralduse koolitusi Reiting PR-s ning kommunikatsioonikoolitusi Koolituskeskus ABC-s. Juhendanud Töötukassa tööharjutusgruppe. Pikaajalise praktilise kogemusega erinevate sündmuste planeerimisel ja läbiviimisel (meelelahutusüritused, organisatsioonide motivatsiooniüritused, seminarid, tuletõrjespordi võistlused jms).

Õppekava kinnitatud: 18.03.2018

Viimati muudetud: 18.03.2018