Multifunktsionaalne kaubandussektori töötaja

TÄIENDUSKOOLITUSASUTUSE NIMETUS: Idee Turg

ÕPPEKAVA NIMETUS: Multifunktsionaalne kaubandussektori töötaja

ÕPPEKAVARÜHM:   Tööoskuste õppekavarühm

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: Kutsestandard „Müüja-klienditeenindaja, tase 4“ – kompetentsid: B.2.2 Teenindamine ja müümine, B.2.5 Suhtlemine ja kommunikatsioonivahendite kasutamine

EESMÄRK: Koolituse eesmärk on anda ülevaade erinevatest kaubandussektori töölõikudest ning värksendavaid  teadmisi ja  praktilisi oskusi kaubandussektoris töötamiseks.

ÕPIVÄLJUNDID:

Koolituse lõpuks õppija:

 • teab, kuidas tagada kliendirahulolu;
 • oskab korraldada kampaania väljapanekuid;
 • mõistab, mis põhimõtetel tuleb kaupa paigutada müügipinnal;
 • mõistab klienditeeninduse olemust.

SIHTGRUPP: Oodatud on kõik kaubandussektori huvilised, ka need, kes pole selles valdkonnas töötanud, kuid sooviksid kaubandusse tööle asuda (sh hooajatöölised). Hooajatöölistele annab antud koolitus eelduse pikemaks töösuhteks. Lisaks uutele huvilistele on koolitusele oodatud jaekettide personal – kassapidajad, saalitöötajad, transporttöölised, assistendid (kauba tellijad), letiteenindajad, kaupluste juhatajad – osalege koolitusel, mis teeb Sinust multifunktsionaalne ning esmaklassilise kaubandussektori töötaja.

ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: eesti keele oskus vähemalt B1 tasemel

ÕPPE KOGUMAHT: 12 akadeemilist tundi

ÕPPEKESKKOND: koolitusklass  (olemas on dataprojektor, pabertahvel, kõlarid, WIFI; koolitus sisaldab kohvipause). 

Õppijate arv ühes grupis on max 6 inimest.

ÕPPEVAHENDID: koolitajate poolt jaotatavad õppematerjalid paberkandjal

ÕPPEPROTSESS: Tegemist on auditoorse (sh praktilise õppega), mis toimub kahel koolituspäeval vahemikus 10.00-15.30.

ÕPPESISU:

 • (Jae)kaubanduse mõiste ja olemus
 • Mis põhimõttel paigutatakse osakonnad (nt piimatooted, joogid, alkohol jne) kaubanduspinnal?
 • Erinevate kaupluste töötajate töölõigud
 • Kaupade paigutus riiulitel (private label, hinnad, kõrgused jne)
 • Kauba realiseerimisaja kontrollimine (realiseerimisaja ületanud tooted)
 • Kaupade tellimine ja tellimused
 • Korrektne kauba vastuvõtt vastavalt saatelehtedele
 • Kampaania väljapanekud
 • Kauba ladustamine laos, sh kaupade tagastused
 • Klienditeeninduse mõiste ja olemus
 • Klienditeenindaja oskused, isikuomadused ja hoiakud
 • Milline on hea klienditeenindus?
 • Mida klient ootab teenindajalt?
 • Kuidas saavutada kliendirahulolu?

ÕPPEMEETODID:

Auditoorne õpe 12 ak h: loeng, seminar, diskussioon, rühmatöö, paaristöö.

ÕPPEMATERJALIDE LOEND:

Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus.

Soovituslik õppematerjal:

 • „Ziglari müügisaladused“ – Z. Ziglar

HINDAMINE EHK ÕPPE LÕPETAMISE TINGIMUSED: Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides. Hindamine on mitteeristav.

VÄLJASTATAVA DOKUMENDID:

TÕEND, kui õppija võttis osa koolitusest 100%, kuid ei osalenud praktilisestes ülesannetes või osales koolitusel vähem kui 100%.

TUNNISTUS, kui õppija võttis osa koolitusest 100% ning osales praktilistes ülesannetes.

KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON:

Lea Tõruvere on lõpetanud müügikorralduse eriala ning omandanud rakenduskõrghariduse kaubandusökonoomikas. Ta on töötanud aastast 2007 kaubandussektoris, liikudes järest edasi – saalitöötaja, letitöötaja, kassapidaja, kaubakategooria juht, müügiesindaja, vanem väljapanekute spetsialist ja koolitusjuht. Hetkel on Lea tegev erasektoris, olles ettevõtte tegevjuht ning kaubanduse valdkonna koolitaja.

Õppekava kinnitatud: 29.03.2017

Viimati muudetud: 17.02.2018