Turundamine sotsiaalmeedias alustavale ettevõtjale

TÄIENDUSKOOLITUSASUTUSE NIMETUS: Idee Turg

ÕPPEKAVA NIMETUS: Turundamine sotsiaalmeedias alustavale ettevõtjale

ÕPPEKAVARÜHM:  0414   Turunduse ja reklaami õppekavarühm

EESMÄRK: Koolituse lõpuks on õppija omandanud vajalikud baasteadmised ning oskused loomaks oma ettevõtte sotsiaalmeedia võrgustikku.

ÕPIVÄLJUNDID:

Koolituse lõpuks õppija:

 • analüüsib sotsiaalmeedia kasutamise võimalusi;
 • rakendab fotograafia võimalusi sotsiaalmeedias.

SIHTGRUPP: alustavad ja tegutsevad mikro- ja väikeettevõtjad, ettevõtlus-huvilised, tegusad inimesed ning kõik huvilised, kel on huvi alustada ettevõtte turundamisega sotsiaalmeedias.

ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: eesti keele oskus vähemalt B1 tasemel; osalejal palume kaasa võtta fotokaamera või nutitelefoni, millega saab pilte teha.

ÕPPE KOGUMAHT: 6 akadeemilist tundi

ÕPPEKESKKOND: koolitusklass (olemas on dataprojektor, pabertahvel, kõlarid, WIFI; koolitus sisaldab kohvipause). 

ÕPPEVAHENDID: koolitajate poolt jaotatavad õppematerjalid paberkandjal

ÕPPEPROTSESS: Tegemist on auditoorse ning praktilise õppega, mis toimub ühel koolituspäeval vahemikus 10.00-15.30.

ÕPPESISU:

 • sotsiaalmeedia – kellele suunatud ja miks kasutada?;
 • sotsiaalmeediakanalid Facebook ja Instagram – võimalused ja ohud;
 • brändituntus;
 • mis teemadel teha postitusi?;
 • kuidas saada sotsiaalmeedias organilisel (tasuta) teel jälgijaid?;
 • toote ning teenuse pildistamiseks kompositsioonide loomine;
 • fotograafia kodustes tingimustes.

 ÕPPEMEETODID:

Auditoorne õpe 6 ak h: loeng, seminar, diskussioon, rühmatöö, paaristöö.

ÕPPEMATERJALIDE LOEND:

Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus.

Soovituslik õppematerjal:

 • Digiturunduse ABC, FCR Media, 2017
 • Smartphone Photography, Jaak Nilson, 2018

HINDAMINE EHK ÕPPE LÕPETAMISE TINGIMUSED: koolitusel osalemine 100%

VÄLJASTATAVA DOKUMENDID:

TUNNISTUS, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.

TÕEND, kui õpitulemusi ei saavutatud (st ei koostanud portfooliot), kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsetes tundides.

KOOLITAJATE KVALIFIKATSIOON:

Liina Laanemets on koolitus- ja turundusjuht, kes omandanud rakenduskõrghariduse cum laude majandusarvestuse erialal ning kaitsenud lõputöö finantsanalüüsi valdkonnas teemal “AS Eesti Post finantsnäitajate võrdlev analüüs”. Samuti täiendanud end Portugalis, õppides juhtimis- ja kuluarvestust. Hetkel lõpetab Eesti Maaülikoolis finantsjuhtimise magistrantuuri (ained läbitud, koostab magistritööd).

Varasemalt on ta töötanud spetsialistina e-arvete valdkonnas, koolitus- ja müügijuhina, kuluraamatupidajana, majandustoimetuse ajakirjanikuna erinevates meediaväljaannetes ning keskkoolides ettevõtluse, majanduse ja raamatupidamise õpetajana. Liina on juhendanud paarsada äriplaani.

Liina on läbinud koolitaja koolituse mahus 160 akadeemilist tundi.

Astra Pintson-Käo on sotsiaalteaduste magister cum laude (TÜ, kommunikatsioonijuhtimine; BA ajakirjandus ja suhtekorraldus). Magistritöö uuris sündmuste efektiivsust sisekommunikatsiooni, organisatsioonikultuuri ja töömotivatsiooni seisukohast. Täiskasvanute koolitaja tase 6. Töötanud erinevates haridusasutustes, rahvusvahelistes kontsernides, avalikus sektoris. Olnud organisatsioonikäitumise, integreeritud kommunikatsiooni, sündmuskorralduse ja mänguõpetuse lektor Tartu KHK-s. Viinud läbi sündmus- ja koosolekukorralduse koolitusi Reiting PR-s ning kommunikatsioonikoolitusi Koolituskeskus ABC-s. Juhendanud Töötukassa tööharjutusgruppe. Pikaajalise praktilise kogemusega erinevate sündmuste planeerimisel ja läbiviimisel (meelelahutusüritused, organisatsioonide motivatsiooniüritused, seminarid, tuletõrjespordi võistlused jms).

Õppekava kinnitatud: 29.01.2018

Viimati muudetud: 02.11.2018