Turundamine sotsiaalmeedias alustavale ettevõtjale

TÄIENDUSKOOLITUSASUTUSE NIMETUS: Idee Turg

ÕPPEKAVA NIMETUS: Turundamine sotsiaalmeedias alustavale ettevõtjale

ÕPPEKAVARÜHM: Turundus ja reklaam

EESMÄRK: Koolituse lõpuks on õppija omandanud vajalikud baasteadmised ning oskused loomaks oma ettevõtte sotsiaalmeedia võrgustikku.

ÕPIVÄLJUNDID:

Koolituse lõpuks õppija:

 • analüüsib sotsiaalmeedia kasutamise võimalusi;
 • rakendab fotograafia võimalusi sotsiaalmeedias.

SIHTGRUPP: alustavad ja tegutsevad mikro- ja väikeettevõtjad, ettevõtlus-huvilised, tegusad inimesed ning kõik huvilised, kel on huvi alustada ettevõtte turundamisega sotsiaalmeedias.

ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: eesti keele oskus vähemalt B1 tasemel; osalejal palume kaasa võtta fotokaamera või nutitelefoni, millega saab pilte teha.

ÕPPE KOGUMAHT: 6 akadeemilist tundi

ÕPPEKESKKOND: koolitusklass (olemas on dataprojektor, pabertahvel, kõlarid, WIFI; koolitus sisaldab kohvipause). 

ÕPPEVAHENDID: koolitajate poolt jaotatavad õppematerjalid paberkandjal

ÕPPEPROTSESS: Tegemist on auditoorse ning praktilise õppega, mis toimub ühel koolituspäeval vahemikus 10.00-15.30.

ÕPPESISU:

 • sotsiaalmeedia – kellele suunatud ja miks kasutada?;
 • sotsiaalmeediakanalid Facebook ja Instagram – võimalused ja ohud;
 • brändituntus;
 • mis teemadel teha postitusi?;
 • kuidas saada sotsiaalmeedias organilisel (tasuta) teel jälgijaid?;
 • toote ning teenuse pildistamiseks kompositsioonide loomine;
 • fotograafia kodustes tingimustes.

 ÕPPEMEETODID:

Auditoorne õpe 6 ak h: loeng, seminar, diskussioon, rühmatöö, paaristöö.

ÕPPEMATERJALIDE LOEND:

Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus.

Soovituslik õppematerjal:

 • Digiturunduse ABC, FCR Media, 2017
 • Smartphone Photography, Jaak Nilson, 2018

HINDAMINE EHK ÕPPE LÕPETAMISE TINGIMUSED: koolitusel osalemine 100%

VÄLJASTATAVA DOKUMENDID:

TUNNISTUS, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.

TÕEND, kui õpitulemusi ei saavutatud (st ei koostanud portfooliot), kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsetes tundides.

KOOLITAJATE KVALIFIKATSIOON:

Andres Vaher on särav ja alati avatud meelega turundusspetsialist ning omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi. Ta on töötanud turundusjuhina väikestes ja suurtes firmades ning riiklikes asutustes. Hetkel töötab ta Tartu Ülikooli Ideelaboris turundus- ja kommunikatsioonispetsialistina ning on lisaks mentor alustavatele ettevõtetele. Oma töös puutub ta tihedalt kokku rahvusvaheliste klientidega ja turundusega välisriikides. Huvi turunduse vastu viis ta õppima Tartu Ülikooli majandusteadust, kus spetsialiseerus turundusele ja juhtimisele. Lisaks on ta koos elukaaslasega, kes on samuti turundusspetsialist, alustanud ettevõtlusega, et pakkuda ettevõtetele kõiksugu turundusalast nõustamist ja teenust.

Madli Kõiv on särasilmne ning alati põnevatest ideedest pakatav turundusspetsialist Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas. Oma töös puutub ta palju kokku organisatsiooni brändi loomise ja arendamisega, kus tuleb pidevalt leida uusi viise kuidas kommunikatsiooni abil suurema auditooriumini jõuda. Oma magistrikraadi on ta kaitsnud Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas neuroturunduse teemal. Tema töö oli esimene neuroturunduslik artikli vormis lõputöö, kus võrreldi kahte erinevat pilgujälgimise meetodit. Lisaks on ta koos elukaaslasega, kes on samuti turundusspetsialist, alustanud ettevõtlusega, et pakkuda ettevõtetele kõiksugu turundusalast nõustamist ja teenust.

Õppekava kinnitatud: 29.01.2018

Viimati muudetud: 10.09.2019