ÕPPEKAVA NIMETUS: Fotograafia nipid sotsiaalmeedias

ÕPPEKESKKOND

Fotostuudio. Õppijate arv ühes grupis on max 8 inimest.

ÕPPEKAVARÜHM

0414 Turunduse ja reklaami õppekavarühm

EESMÄRK

Koolituse lõpuks on õppija omandanud vajalikud baasteadmised ning oskused loomaks oma ettevõtte sotsiaalmeedia võrgustikku fotograafia abil.

SIHTGRUPP

Alustavad ja tegutsevad mikro- ja väikeettevõtjad, ettevõtlus-huvilised, tegusad inimesed ning kõik huvilised, kel on huvi alustada ettevõtte turundamisega sotsiaalmeedias.

ÕPPEVAHENDID

Koolitajate poolt jaotatavad õppematerjalid paberkandjal.

ÕPPEPROTSESS

Tegemist on auditoorse ning praktilise õppega, mis toimub laupäeval 03.01.2018, vahemikus 10.00-15.30.

ÕPPEMEETODID

Auditoorne õpe 6 ak h: loeng, seminar, diskussioon, rühmatöö, paaristöö.

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS

Kutsestandard „fotograaf, tase 4“ – kompetentsid: B.2.1 Portfoolio loomine, reklaamimine, turundamine ja enesearendamine.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse lõpuks õppija: •analüüsib sotsiaalmeedia kasutamise võimalusi; •rakendab fotograafia võimalusi sotsiaalmeedias.

ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED

Eesti keele oskus vähemalt B1 tasemel; osalejal palume kaasa võtta fotokaamera või nutitelefoni, millega saab pilte teha.

ÕPPEKESKKOND

Fotostuudio. Õppijate arv ühes grupis on max 8 inimest.

HINDAMINE EHK ÕPPE LÕPETAMISE TINGIMUSED

Koolitusel osalemine.

ÕPPE KOGUMAHT

6 akadeemilist tundi

ÕPPESISU

• sotsiaalmeedia – kellele suunatud ja miks kasutada?; • sotsiaalmeediakanalid Facebook ja Instagram – võimalused ja ohud; • brändituntus; • mis teemadel teha postitusi?; • kuidas saada sotsiaalmeedias organilisel (tasuta) teel jälgijaid?; • toote ning teenuse pildistamiseks kompositsioonide loomine; • fotograafia kodustes tingimustes; • toote või teenuse jäädvustamiseks valgustuse valimine.

ÕPPEMATERJALIDE LOEND

Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus. Soovituslik õppematerjal: • Digiturunduse ABC, FCR Media, 2017 • Smartphone Photography, Jaak Nilson, 2018

VÄLJASTATAVA DOKUMENDID

TÕEND - väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

KOOLITAJAD

MAIKI NOORMÄGI

Maiki on omandanud rakendusliku kõrghariduse kaubandusökonoomika erialal. Lisaks on ta õppinud jumestamist, läbinud erinevaid fotograafia kursusi ja hetkel õpib juuksuritööd.
Töötanud on Maiki Baltika Groupis sisekoolitajana ja Tartu Kutsehariduskeskuses kutseõpetajana. Aastal 2016 asutas Maiki ettevõtte Maiki Foto OÜ ja avas 2017 aastal fotostuudio Tartus.
Fotostuudio loomise ja arendamise käigus on Maiki enda kasuks õppinud tööle panema klassikalist turundust ja avastanud digiturunduse võimalusi ettevõtte arendamisel.

LIINA LAANEMETS

Liina on koolitus- ja turundusjuht, kes omandanud rakenduskõrghariduse cum laude majandusarvestuse erialal. Samuti täiendanud end Portugalis, õppides juhtimisarvestust. Hetkel lõpetab finantsjuhtimise magistrantuuri. Turundusega on kokkupuutunud erinevates ettevõtetes, aidates neil koostada turundusstrateegiat. Varasemalt on ta töötanud koolitus- ja müügijuhina, majandustoimetuse ajakirjanikuna erinevates meediaväljaannetes ning keskkoolides ettevõtluse, majanduse ja raamatupidamise õpetajana. Igapäevaselt tegeleb Liina täiskasvanute koolitamisega ettevõtluse, turunduse ning raamatupidamise valdkonnas.

REGISTREERUMISEKS KIRJUTA VÕI HELISTA

Koolituse hind: 35 €

Koolituse hind sisaldab õppematerjale, kohvipausi ning koolitust.

+372 5554 9062

info@ideeturg.ee

Peale registreerimise soovi edastamist saadetakse arve, mille tasumine tagab osalejale koha koolitusel.

Antud koolitust on võimalik tellida ka sisekoolitusena.