Turundus

Mikro- ja väikeettevõtted on tihti olukorras, kus eraldi turundusjuhti palgata pole mõistlik, kuid vajadus reklaami ning turunduse järele aina kasvab. Praktikas jagatakse vasatavad tööülesanded kõikide töötajate vahel ära, kuid lõpptulemus jääb siiski saavutamata. Sellises olukorras on mõistlik osta turundusteenused sisse. Selleks, et turundustegevus oleks hästi kavandatud ja edukas, tuleb koostada turundusplaan.

Ettevõttel on võimalik meilt sisse osta turundusjuhi teenust. See on mõeldud eelkõige neile, kellel pole ressurssi või vajadust täiskohaga turundusjuhi järele.
Turundustrateegia kaardistab ära ettevõtte turunduse üldised eesmärgid. Enamasti on turunduse, nagu ka ettevõtte, eesmärgiks kasumi maksimeerimine. Kuid eesmärkide hulka kuuluvad ka kliendirahulolu suurendamine, uue toote või teenusega turule tulemine või hoopiski uutele turgudele sisenemine. Turundusplaan kirjeldab tegevusi, kuidas turundusstrateegia ellu viiakse.
Sotsiaalmeedia on eelkõige kliendis usaldusväärsuse tekitamine. Sotsiaalmeedia kanalite Facebook ja Instagram loovad võimaluse olla kliendil alati nähtaval kohal. Kampaaniad on hea võimalus oma brändi tutvustamiseks ning uute klientide leidmiseks. Meie loovad lahendused ja kogemus aitavad leida parima kampaania vormi vastavalt ettevõtte vajadustele ja ootustele.