Koolitajad

Liina Laanemets

Liina Laanemets

Liina Laanemets on Idee Turg tegevjuht ja koolitaja, kes omandanud rakenduskõrghariduse cum laude majandusarvestuse erialal aastal 2015 Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis ning kaitsenud lõputöö finantsanalüüsi valdkonnas teemal “AS Eesti Post finantsnäitajate võrdlev analüüs”. Samuti täiendanud end vahetusüliõpilasena aastal 2013 Portugalis, õppides juhtimis- ja kuluarvestust kõrgkoolis Instituto Superior de Contabilidade e Administracao de Lisboa. Lõpetanud aastal 2020 Eesti Maaülikoolis finantsjuhtimise magistrantuuri ning kaitsenud magistritöö teemal “Pühaste Pruulikoda OÜ võrdlev finantsanalüüs aastatel 2015-2018”.

Hetkel õpib Liina kahes ülikoolis korraga. Alates aastast 2018 Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudis kutseõpetaja bakalaureuse õppes (õppeained läbitud; bakalaureuse töö kirjutamine pooleli; planeeritud kaitsmine 2024) ning omandab teist magistrikraadi alates aastast 2021 Eesti Maaülikoolis ettevõtluse ning ökonoomika erialal (õppeained läbitud; magistritöö kirjutamine; planeeritud kaitsmine 2024). Liina on läbinud koolitaja koolituse mahus 160 akadeemilist tundi aastal 2017. Liina täiendab aktiivselt enda teadmisi ja oskusi läbi erinevate täiendkoolituste, mis on seotud ettevõtluse ning õpetamisega. Liina on läbinud ka Tallinna Ülikooli täiendkoolituse „Ettevõtlus- ja karjääriõpe gümnaasiumiastmes ja kutseõppes”.

Varasemalt on ta töötanud spetsialistina e-arvete valdkonnas, koolitus- ja müügijuhina, raamatupidajana, majandustoimetuse ajakirjanikuna erinevates meediaväljaannetes ning keskkoolides ettevõtluse, majanduse ja raamatupidamise õpetajana. Samuti on ta ülikoolide juures külalislektoriks. Liina on juhendanud üle 2000 äriplaani ning hetkel on lisaks tegevjuhi ja koolitaja rollile ka alustavate ettevõtjate mentor. Tutvu koolitaja CV-ga siin.

Rainer Lanemann

Rainer Lanemann on aktiivne ja pidevalt ennast arendav ettevõtja (Digiloom.ee), kes on lõpetanud Tartu Kutsehariduskeskuses IT-süsteemide spetsialisti eriala aastal 2017 ning omandanud 4. taseme kutsetunnistuse. Rainerile on väljastatud täiskasvanute koolitaja kutsetunnistus (tase 5). Rainer töötab alates aastast 2019 Friedebert Tuglase nimelises Ahja Koolis IT-juhi, robootika ja informaatika õpetajana. Samuti on ta alates aastast 2022 kuni aasta 2023 suve lõpuni Luunja Keskkoolis projekti “Nutikas Digipööre” koordinaator, mis on kolme kooli ühisprojekt ning Rainer tegeleb Ahja Koolis nutiõpilaste tegevuste juhtimise ja projekti üldeesmärkide toetamisega. Lisaks on Rainer töötanud informaatika õpetajana Mooste Mõisakoolis, veebiarendaja ja disainerina Semiway OÜ-s. Rainer on Idee Turg OÜ kodulehekülje ja e-poe koolitaja aastast 2020 ning ühtlasi vastutab koolitusasutuse kodulehekülje haldamise ning jooksvate IT-probleemide lahendamise eest.

Olemuselt meeldib talle õpetamine, juhendamine ja väärtusliku informatsiooni edasi andmine. Just see on toonud teda ka Idee Turg koolitajaks, kus ta tutvustab ja aitab huvilistel avastada veebimaailma tausta. Brändi Digiloom.ee alt tegeleb peamiselt veebidisainiga, veebiarendusega ja SEO-ga. Loob internetis igapäevaselt väärtust nii alustavatele kui ka käimalükatud ettevõtetele. Tutvu koolitaja CV-ga siin.

Rainer Lanemann
Andres Vaher

Andres Vaher

Andres Vaher töötab Tartu Ülikooli majandusteaduskonna turundus- ja kommunikatsioonispetsialistina ja Mööbliproff OÜ-s turundusjuhina ning on lisaks mentor alustavatele ettevõtetele. Andres on lõpetanud Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli kaubandusökonoomika erialal (2014, rakenduskõrgharidus). Huvi turunduse vastu viis ta õppima Tartu Ülikooli majandusteaduste magistrantuuri, kus spetsialiseerus turundusele ja juhtimisele (õppeained läbitud; magistritöö kirjutamine käsil). Ühtlasi tegeleb ta ettevõtlusega, juhtides turundusagentuuri Targalt, pakkudes ettevõtetele igapäevasel turundusalaseid teenuseid. Oma kogemused on Andres omandanud töötades era- ja avaliku sektori ettevõtetes, kus tegeles ka turundusega rahvusvahelisel tasandil. Andres on Idee Turg OÜ turunduse koolitaja aastast 2019. Andres on turundaja, kelle jaoks käivad töö ja hobi üheskoos. Tutvu koolitaja CV-ga siin.

Astra Pintson-Käo

Astra Pintson-Käo on sotsiaalteaduste magister cum laude (kommunikatsioonijuhtimine), sotsiaalteaduste BA (ajakirjandus ja suhtekorraldus) ja haridusteaduste BA cum laude (kutseõpetaja; kutseõpetaja kutsetunnitus, tase 6). Astrale on väljastatud täiskasvanute koolitaja kutsetunnistus (tase 7).

Töötanud erinevates haridusasutustes, rahvusvahelistes kontsernides, avalikus sektoris. Õpetab organisatsioonikäitumist, turunduskommunikatsiooni, teeninduse ja müügisuhtlemist, sündmuskorraldust ning karjääriplaneerimist VOCO-s. Viinud läbi kommunikatsiooni- ja turunduskoolitusi, suhtlemiskoolitusi, sündmus- ja koosolekukorralduse koolitusi. Juhendanud Eesti Töötukassa tööharjutusgruppe (enesearengu- ja motivatsioonikoolitus) ning tööklubisid.

Astra Pintson-Käo
Lea Tõruvere

Lea Tõruvere

Lea Tõruvere on Idee Turg OÜ juhatuse liige. Ta on lõpetanud müügikorralduse eriala ning omandanud rakenduskõrghariduse kaubandusökonoomikas. Lea on töötanud aastast 2007 kaubandussektoris, liikudes järest edasi – saalitöötaja, letitöötaja, kassapidaja, kaubakategooria juht, müügiesindaja, vanem väljapanekute spetsialist ja koolitusjuht. Lea on kaubanduse valdkonna koolitaja. Ühtlasi omandab hetkel Lea magistrikraadi ettevõtluse ja ökonoomika erialal, kus koostab kaubanduse valdkonnas magistritööd spetsialiseerudes teenuste disainile.

Võta ühendust