Tagasiside

Hea koolitusel osaleja. Loodame, et koolitusel omandatud teadmised ja oskused saavad Teil oma töös edukalt rakendatud. Palume Teil täita allolev tagasiside ankeet – nii saame täiustada täiendõppeasutuse õppekavasid ning muuta õpikeskkonda vastavalt õppijate vajadustele ja ootustele.

Siia võite lisada konkreetse koolitusperioodi või kuu ja aasta, millal koolitus toimus.
Siia saate lisada, kui valisite eelmise vastuse puhul "Muu (palun täpsusta)".
Hindamisskaala: 5- täiesti nõus; 4- nõus; 3- pigem nõus; 2- pigem ei ole nõus; 1- üldse ei ole nõus
Võimaluse korral põhjendada oma vastust.
Hindamisskaala: 5 – soovitan kindlasti kõikidele, kellel on koolituste järele vajadus; 1 – kindlasti ei soovita.
Võimaluse korral põhjendada oma vastust.
Hindamisskaala: 5- täiesti nõus; 4- nõus; 3- pigem nõus; 2- pigem ei ole nõus; 1- üldse ei ole nõus
Võimaluse korral põhjendada oma vastust.
Hindamisskaala: 5- meeldis väga; 4- meeldis; 3- pigem meeldis; 2- pigem ei ole meeldinud; 1- ei meeldinud
Võimaluse korral põhjendada oma vastust.
Hindamisskaala: 5- meeldis väga; 4- meeldis; 3- pigem meeldis; 2- pigem ei ole meeldinud; 1- ei meeldinud
Võimaluse korral põhjendada oma vastust.
Hindamisskaala: 5- meeldis väga; 4- meeldis; 3- pigem meeldis; 2- pigem ei ole meeldinud; 1- ei meeldinud
Võimaluse korral põhjendada oma vastust.
Hindamisskaala: 5- täiesti nõus; 4- nõus; 3- pigem nõus; 2- pigem ei ole nõus; 1- üldse ei ole nõus
Võimaluse korral põhjendada oma vastust.