Tagasiside

Hea koolitusel osaleja. Loodame, et koolitusel omandatud teadmised ja oskused saavad Teil oma töös edukalt rakendatud. Palume Teil täita allolev tagasiside ankeet – nii saame täiustada täiendõppeasutuse õppekavasid ning muuta õpikeskkonda vastavalt õppijate vajadustele ja ootustele.

Palume siia kirjutada, mis koolitusel osalesite.
Hindamisskaala: 5- täiesti nõus; 4- nõus; 3- pigem nõus; 2- pigem ei ole nõus; 1- üldse ei ole nõus
Võimaluse korral põhjendada oma vastust.
Selgitus: 1 – kindlasti ei soovita; 5 – soovitan kindlasti kõikidele, kellel on koolituste järele vajadus.
Võimaluse korral põhjendada oma vastust.
Hindamisskaala: 5- täiesti nõus; 4- nõus; 3- pigem nõus; 2- pigem ei ole nõus; 1- üldse ei ole nõus
Võimaluse korral põhjendada oma vastust.
Hindamisskaala: 5- meeldis väga; 4- meeldis; 3- pigem meeldis; 2- pigem ei ole meeldinud; 1- ei meeldinud
Võimaluse korral põhjendada oma vastust.
Hindamisskaala: 5- meeldis väga; 4- meeldis; 3- pigem meeldis; 2- pigem ei ole meeldinud; 1- ei meeldinud
Võimaluse korral põhjendada oma vastust.
Hindamisskaala: 5- täiesti nõus; 4- nõus; 3- pigem nõus; 2- pigem ei ole nõus; 1- üldse ei ole nõus
Võimaluse korral põhjendada oma vastust.