Täiendõppeasutus Idee Turg OÜ lähtub andmete kogumisel, töötlemisel ja säilitamisel isikuandmete kaitse seadusest.

 1. Andmete kogumine
  • 1.1. Idee Turg OÜ koolitustele on võimalik registreeruda koduleheküljel koolituse tutvustuse juures oleva nupu „Registreerimine“ kaudu.
  • 1.2. Lisaks on võimalik Idee Turg OÜ koolitustele registreeruda ka e-posti kaudu, saates vajalik informatsioon e-posti aadressile info@ideeturg.ee või koolitus@ideeturg.ee või helistades tegevjuhile telefonil +372 5554 9062 või koolitusjuhile telefonil +372 5348 4803.
  • 1.3. Koolitusele registreerumiseks on vajalik õppija ees- ja perekonnanimi, isikukood, telefoninumber, e-posti aadress, koolituse nimetus ning koolituse alguse kuupäev, arve saaja ning maksja nimi ja aadress (e-post ja/või e-arvete operaator). Kui arve saaja/maksja on ettevõte/asutus, tuleb märkida lisainfo lahtrisse juriidiline nimi ja registrikood.
  • 1.4. Koolitusele registreerumiseks on vajalik õppija isikukood, kuna tunnistuse ja/või tõendi väljastamiseks lähtuvalt täienduskoolituse standardist (§ 3 lõige 3) on vaja kanda lõpetamist või läbimist kinnitavale dokumendile õppija isikukood. Kui õppija on Eesti Töötukassa klient ning soovib osaleda koolitusel läbi Eesti Töötukassa koolituskaardi, on vajalik isikukood ka registreerimise teostamiseks Eesti Töötukassa portaalis.
  • 1.5. Idee Turg OÜ kodulehekülje kaudu päringut edastades avaldab klient ees- ja perekonnanime ning e-posti aadressi, telefoni numbri lisamine on vabatahtlik.
  • 1.6. Kui registreerutakse koolitusele Eesti Töötukassa koolituskaardiga, siis edastab Idee Turg OÜ Eesti Töötukassale kliendi ees- ja perekonnanime ja isikukoodi.
  • 1.7. Idee Turg OÜ koduleheküljel kasutatakse küpsiseid. Küpsised on vajalikud veebilehe sujuvaks ja mugavaks toimimiseks. Küpsistest saab loobuda igal ajal, muutes kasutatava seadme veebilehitseja seadistusi ja kustutades salvestatud küpsised.
 2.  Andmete töötlemine
  • 2.1. Koolitusele registreerunud õppija e-posti aadress lisatakse Idee Turg OÜ andmebaasi ning uudiskirja saajate nimekirja. Uudiskirjast on võimalik alati loobuda, saates vastavasisulise e-kirja aadressile info@ideeturg.ee.
  • 2.2. Kolmandate osapooltega, koolitajatega, jagatakse isikuandmeid ainult koolituste eesmärkide täitmiseks vajamineval määral (õppija ees- ja perekonnanimi ning e-posti aadress), et oleks võimalik koolitus üles ehitada tulenevalt personaalsetest vajadustest.
  • 2.3. Kolmandate osapooltega (nt Eesti Töötukassa, Haridus- ja Teadusministeerium), kellel on õigus meilt andmeid küsida tulenevalt seaduslikest alustest, jagatakse isikuandmeid vastavalt kehtivale seadusandlusele.
  • 2.4. Täiendusõppeasutus Idee Turg OÜ vastutab kolmandatele osapooltele andmete jagamisel andmete eesmärgipärase kasutamise eest.
 3. Andmete säilitamine
  • 3.1. Kogutud andmeid säilitatakse Idee Turg OÜ elektroonilises infosüsteemis.
  • 3.2. Kogutud andmeid säilitame võimalike õigusvaidluste lahendamiseks 10 aastat alates lepinguliste suhete lõppemisest.
 4. Osapoolte õigused ja vastutus 
  • 4.1. Täiendõppeasutus Idee Turg OÜ võib teha koolituse käigus fotosid ning videosid (sh helisalvestust), kasutada tehtud materjale Idee Turg OÜ kodulehel ning teistes avalikes meediakanalites (nt Facebook, Instagram, TikTok jne).
  • 4.2. Õppijal on õigus keelduda punktis 4.1 väljatoodud tegevustest, teavitades sellest Idee Turg OÜ esindajat kirjalikult, lisades dokumendile (digi)allkirja.
  • 4.3. Täiendõppeasutusel Idee Turg OÜ on õigus töödelda õppijate andmeid isikuandmete kaitse seaduses määratletud eesmärkidel.
  • 4.4. Õppijal on õigus küsida täpsustusi isikuandmete kaitse kohta.
  • 4.5. Idee Turg OÜ vastutab õppijate andmete kaitsmise ja eesmärgipärase kasutamise eest.
  • 4.6. Õppija vastutab esitatud andmete korrektsuse eest.
  • 4.7. Idee Turg OÜ jätab endale õiguse igal ajal ja ühepoolselt isikuandmete kaitse tingimusi muuta. Kehtivad tingimused on leitavad Idee Turg OÜ kodulehelt.

Koostatud ja kinnitatud:                               13.10.2021

Viimati muudetud ja kinnitatud:               07.03.2023

Võta ühendust