Inforegistrit külastab ligikaudu 470 000 unikaalset kasutajat kuus, kes ühtekokku teevad üle 3 000 000 miljoni päringu.

Idee Turg OÜ on Inforegistri ametlik edasimüüja.

Liidu põhieesmärgiks on ettevõtluskultuuri parendamine ja ärimaastiku avatumaks muutmine, seda eelkõige läbi krediidiriskidega seonduvate võtmeküsimuste kaardistamise, nende analüüsimise ja maksejõuetuse sõlmprobleemidega tegelemise

Idee Turg OÜ kaudu on võimalik liituda Eesti Võlausaldajate Liiduga.

Juunika Koolitus OÜ koolitusasutuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti.

Idee Turg OÜ poolt pakutavaid koolitusi on võimalik soetada läbi Juunika Koolituse. Hoia silma peal meie koolituskalendril.