Liina Laanemets

Liina Laanemets on Idee Turg tegevjuht ja koolitaja, kes omandanud rakenduskõrghariduse cum laude majandusarvestuse erialal ning kaitsenud lõputöö finantsanalüüsi valdkonnas teemal “AS Eesti Post finantsnäitajate võrdlev analüüs”. Samuti täiendanud end Portugalis, õppides juhtimis- ja kuluarvestust. Lõpetanud Eesti Maaülikoolis finantsjuhtimise magistrantuuri, läbinud Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudis kutseõpetaja bakalaureuse õppe ning hetkel omandab teist magistrikraadi Eesti Maaülikoolis ettevõtluse ning ökonoomika erialal. Liina on läbinud koolitaja koolituse mahus 160 akadeemilist tundi.

Varasemalt on ta töötanud spetsialistina e-arvete valdkonnas, koolitus- ja müügijuhina, raamatupidajana, majandustoimetuse ajakirjanikuna erinevates meediaväljaannetes ning keskkoolides ettevõtluse, majanduse ja raamatupidamise õpetajana. Samuti on ta ülikoolide juures külalislektoriks. Liina on juhendanud üle 2000 äriplaani ning hetkel on lisaks tegevjuhi ja koolitaja rollile ka alustavate ettevõtjate mentor.

Võta ühendust