Liina Laanemets

Liina Laanemets on Idee Turg tegevjuht ja koolitaja, kes omandanud rakenduskõrghariduse cum laude majandusarvestuse erialal aastal 2015 Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis ning kaitsenud lõputöö finantsanalüüsi valdkonnas teemal “AS Eesti Post finantsnäitajate võrdlev analüüs”. Samuti täiendanud end vahetusüliõpilasena aastal 2013 Portugalis, õppides juhtimis- ja kuluarvestust kõrgkoolis Instituto Superior de Contabilidade e Administracao de Lisboa. Lõpetanud aastal 2020 Eesti Maaülikoolis finantsjuhtimise magistrantuuri ning kaitsenud magistritöö teemal “Pühaste Pruulikoda OÜ võrdlev finantsanalüüs aastatel 2015-2018”.

Hetkel õpib Liina kahes ülikoolis korraga. Alates aastast 2018 Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudis kutseõpetaja bakalaureuse õppes (õppeained läbitud; bakalaureuse töö kirjutamine pooleli; planeeritud kaitsmine 2024) ning omandab teist magistrikraadi alates aastast 2021 Eesti Maaülikoolis ettevõtluse ning ökonoomika erialal (õppeained läbitud; magistritöö kirjutamine; planeeritud kaitsmine 2024). Liina on läbinud koolitaja koolituse mahus 160 akadeemilist tundi aastal 2017. Liina täiendab aktiivselt enda teadmisi ja oskusi läbi erinevate täiendkoolituste, mis on seotud ettevõtluse ning õpetamisega. Liina on läbinud ka Tallinna Ülikooli täiendkoolituse „Ettevõtlus- ja karjääriõpe gümnaasiumiastmes ja kutseõppes”.

Varasemalt on ta töötanud spetsialistina e-arvete valdkonnas, koolitus- ja müügijuhina, raamatupidajana, majandustoimetuse ajakirjanikuna erinevates meediaväljaannetes ning keskkoolides ettevõtluse, majanduse ja raamatupidamise õpetajana. Samuti on ta ülikoolide juures külalislektoriks. Liina on juhendanud üle 2000 äriplaani ning hetkel on lisaks tegevjuhi ja koolitaja rollile ka alustavate ettevõtjate mentor. Tutvu koolitaja CV-ga siin.

Võta ühendust